گردان 409 حمزه سید الشهداء ، استان سیستان و بلوچستان
قالب وبلاگ

نوشته شده در تاريخ توسط 
نظرات ()

 

Image result for ‫عرفه‬‎

 

دوست دارم که به درگاه خدا گریه کنم
دست بردارم وباحال دعا گریه کنم
در شب قدر نکردم عمل مقبولی
حال بنشینم وبرجرم وخطا گریه کنم
عرفه آمدومحزون وخجالت زده ام
دوست دارم که به مانند گدا گریه کنم

نوشته شده در تاريخ توسط 
نظرات ()

Image result for ‫شهادت امام باقر‬‎

نوشته شده در تاريخ توسط 
نظرات ()

نوشته شده در تاريخ توسط 
نظرات ()

Image result for ‫سالگرد علی و فاطمه‬‎

نوشته شده در تاريخ توسط 
نظرات ()

Image result for ‫شهادت امام جواد‬‎

نوشته شده در تاريخ توسط 
نظرات ()

نوشته شده در تاريخ توسط 
نظرات ()

نوشته شده در تاريخ توسط 
نظرات ()